ชาวพุทธปีติ สปป.ลาว เปิดงานวันวิสาขบูชาโลก จัดยิ่งใหญ่ที่เวียงจันทน์

สปป.ลาวจัดงานวันวิสาขบูชาโลกอย่างยิ่งใหญ่ ทีมสถาบันโพธิคยาฯ และคณะสงฆ์จากไทยเข้าร่วมสานสัมพันธ์พุทธศาสนิกชน 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ รายงานมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ว่า นายวินัย-นางนวลละออ วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ นายชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยา นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานชมรมโพธิคยา นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร นายเกษม มูลจันทร์ นายสุรพล มณีพงษ์ นำคณะกรรมการของสถาบันโพธิคยาฯ เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก ที่ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ร่วมกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่ง สปป.ลาว อพส.) จัดขึ้นโดยมูลนิธิวีระภุชงค์ และสถาบันโพธิคยาฯ จากประเทศไทย ร่วมให้การสนับสนุนตลอดทั้ง 3 วันที่นครหลวงเวียงจันทน์

พิธีเปิดงานมีขึ้นที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี พระอาจารย์ใหญ่มหางอน ดำรงบุญ ประธานองค์การพุทธศานาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาว (อพส.) นายชัยสมพร พรมวิหาร กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ เป็นประธาน ท่ามกลางคณะสงฆ์ทั้งจาก สปป.ลาว และจากประเทศไทยกว่า 1,000 รูป และพุทธศาสนิกชนของ สปป.ลาว และไทย รวมถึงคณะทูตานุทูตใน สปป.ลาวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ สปป.ลาว จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมกับที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก

ภายใต้คุณูปการของพระพุทธศาสนา ต่อสันติภาพโลก พิธีเปิดงานมีขึ้นด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของ สปป.ลาว โดยเฉพาะการนำเอานักเรียนที่ชนะเลิศการสวดสรภัญญะ ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงมัธยม มาสวดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฟังอย่างสุดไพเราะเพราะพริ้ง จากนั้นเป็นการกล่าวสัมโมทนียกถาของพระอาจารย์ใหญ่มหางอน

ต่อด้วยการบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาที่เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับวันที่ 18 พ.ค.จะมีพิธีทางศาสนาตลอดทั้งวันที่วัดพระธาตุหลวง โดยจะมีพระสงฆ์จากทุกวัดใน สปป.ลาว หลายพันรูป รวมถึงพุทธศาสนิกชน สปป.ลาวและไทยเตรียมเข้าร่วมงานและร่วมพิธีเวียนเทียนกันจำนวนมาก