น้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำจากคาร์บอนและแสงอาทิตย์

(Credit : ETH Zurich / Alessandro Della Bella)

เมื่อเร็วๆนี้ นักวิจัยจากเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เผยว่า ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเหลว โดยเฉพาะจากแสงแดดและอากาศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศ จากนั้นก็เปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม เนื่องจากไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในกระบวนการเผาไหม้

นักวิจัยได้สร้างโรงกลั่นเชื้อเพลิงขนาดเล็กจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้บนหลังคาของสถาบันดังกล่าว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยียุคนี้มีความเป็นไปได้ แม้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือนี้สามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ 1 เดซิลิตรต่อวัน ทำให้นักวิจัยเริ่มขยายขอบเขตทำงาน โดยจะทดสอบขนาดใหญ่กับเตาพลังงานแสงอาทิตย์ในหอพลังความร้อนจากดวงอาทิตย์ใกล้กับกรุงมาดริด ในสเปน

ทั้งนี้ เป้าหมายต่อไปคือการปรับขนาดเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินการทางอุตสาหกรรมและทำให้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทอดยาวไป 1 ตารางกิโลเมตรคาดการณ์ว่าจะผลิตน้ำมันได้ 20,000 ลิตรต่อวัน เชื่อว่าจะครอบคลุมความต้องการเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมการบินทั้งหมด ที่สำคัญคือเป็นการผลิตเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก.