ปฏิทินหินชาวอินคา

หอสังเกตการณ์อัลมา (ALMA) ที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายอตาคามาในชิลี เผยภาพโครงสร้างหินที่เรียกว่าเซวอส (saywas) เป็นปฏิทินหินที่ชาวอินคาใช้ระบุและทำนายเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งค้นพบโครงสร้างหินดังกล่าวตั้งอยู่กลางทะเลทรายอตาคามาใกล้กับเมืองรามาดิตาส์ ในแถบภูมิภาคอันโตฟากัสตาทางตอนเหนือของชิลี.