ปะการังอาจมีวิวัฒนาการด้านกลยุทธ์ภูมิคุ้มกัน

การวิจัยใหม่จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและบรรยากาศศาสตร์ของวิทยาลัยโรเซนสตีล แห่งมหาวิทยาลัยไมอามี ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า สายพันธุ์ปะการังทั่วไปอาจมีวิวัฒนาการด้านกลยุทธ์ภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ หลังจากศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมด หรือจีโนม (genome) ของชิ้นส่วนปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) ทั้งแบบสุขภาพดีและที่มีการฟอกขาว ซึ่งเป็นปะการังที่เกิดขึ้นตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์และแพร่ขยายมากที่สุดชนิดหนึ่งในโลก

นักวิทยาศาสตร์ได้นำจีโนมของปะการังดอกกะหล่ำไปเปรียบเทียบกับปะการังอีกหลายๆ ชนิดรวมถึงสัตว์ในไฟลัมไนดาเรียน (cnidarian species) พบว่าประมาณ 30% ของปะการังดอกกะหล่ำมียีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนี้เองอาจสำคัญต่อการอยู่รอดของแนวปะการังและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าปะการังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อนไม่เหมือนใคร และระบบภูมิคุ้มกันของปะการังก็เหมือนกับระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ อันเป็นสิ่งสำคัญต่อการปกป้องสุขภาพโดยรวมและจัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการวิจัยนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงวิธีการจัดการกับความตึงเครียดของปะการังได้ดียิ่งขึ้น เพราะระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อนของปะการังดอกกะหล่ำบ่งชี้ได้ว่ามันมีเครื่องมือในการจัดการกับความตึงเครียดได้ง่ายดายกว่าปะการังชนิดอื่นๆ.

ภาพ : Kevin Rodriguez