พบเครื่องมือไม้เก่าแก่ที่คาบสมุทรไอบีเรีย

การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่อารันบัลต์ซา (Aranbaltza) ในคาบสมุทรไอบีเรีย ซึ่งเป็นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่มีความซับซ้อน ตั้งอยู่แถบชายฝั่งเมืองบาสก์ ทางตอนเหนือของสเปน ทำให้นักโบราณคดีจากศูนย์วิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์แห่งสเปน ได้ค้นพบสิ่งประดิษฐ์โบราณที่น่าทึ่ง โดยระบุว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากไม้ และยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีเมื่อปี พ.ศ.2558

เครื่องมือดังกล่าวเป็นไม้ 2 ชิ้นโดยหนึ่งในนั้นคือไม้สำหรับขุดเจาะขนาด 15 เซนติเมตร อายุประมาณ 90,000 ปี ระบุว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล (neandertals) ซึ่งเป็นสายพันธุ์เครือญาติของมนุษย์เรา นักโบราณคดีวิเคราะห์เครื่องมือดังกล่าวด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร (Microtomography or micro-CT) ตรวจสอบพื้นผิวอย่างใกล้ชิด พบว่ามันคือส่วนลำต้นของต้นไม้ชนิดหนึ่ง แต่ถูกตัดออกเป็น 2 ส่วน โดยครึ่งหนึ่งถูกขัดสีด้วยเครื่องมือหินและนำไปผ่านกระบวนการทำให้แข็งด้วยไฟ ช่วยให้ขูดง่ายขึ้นจนได้รูปทรงที่แหลมคม เพื่อนำไปใช้ขุดหาอาหารหรือขุดหลุมบนพื้นดิน

นักโบราณคดีเผยว่า การเก็บเครื่องมือไม้ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลเป็นสิ่งที่หายากมากเนื่องจากเนื้อไม้จะสึกกร่อนอย่างรวดเร็ว ยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชุ่มน้ำ การค้นพบครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อการวิจัยถึงวิถีชีวิตและตรวจสอบพฤติกรรมของมนุษย์ยุคโบราณให้กระจ่างขึ้นเรื่อยๆ.

Credit : Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana