พัฒนาวิธีใหม่ สำหรับรักษาโรคเกี่ยวกับปอด

ปกติแล้วเราจะคุ้นหูกับคำว่าดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid-DNA) คือสารพันธุกรรมที่เป็นกรดนิวคลิอิก (Nucleic acid) มีหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ แต่ก็ยังมีโครงสร้างอีกชนิดคือ อาร์เอ็นเอ (Ribo-nucleic acid-RNA) เกิดจากการถอดรหัสจากดีเอ็นเอ และมีหน้าที่แปลข้อมูลจากยีนในกระบวนการของเซลล์เพื่อผลิตโปรตีน ซึ่งอาร์เอ็นเอนั้นแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ เมสเซน-เจอร์ อาร์เอ็นเอ หรือ เอ็มอาร์เอ็นเอ (Messenger RNA, mRNA), ทรานสเฟอร์ อาร์เอ็นเอ หรือทีอาร์เอ็นเอ (transfer RNA, tRNA) และ ไรโบโซมอล อาร์เอ็นเอ หรืออาร์อาร์เอ็นเอ (ribosomal RNA, rRNA)

เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยจากศูนย์วิจัยมะเร็งและสถาบันวิศวกรรมการแพทย์และวิทยาศาสตร์ค็อค แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตต์ ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า เอ็มอาร์เอ็นเอจะชักนำให้เซลล์ผลิตโปรตีน เป็นสัญญาณที่ดีต่อการรักษาโรคหลากหลาย จึงพัฒนาสร้างรูปแบบใหม่ของเอ็มอาร์เอ็นเอให้เป็นไอละอองทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 150 นาโนเมตร ที่สามารถลอยไปยังปอดได้โดยตรง และได้ทดลองกับหนูซึ่งแสดงให้เห็นว่าอนุภาคนาโนทำให้แห้งเป็นผงได้ โดยจะส่งอนุภาคผ่านเครื่องช่วยหายใจแทนเครื่องพ่นยา ทำให้สะดวกต่อรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคซิสติก ไฟโบรซิส โรคทางพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของยีนจนส่งผลต่อปอด ตับ ตับอ่อน ลำไส้ รวมถึงโรคปอดเรื้อรัง

นักวิจัยเผยว่า เอ็มอาร์เอ็นเอนั้นแตกสลายได้ง่ายในร่างกาย จึงจำเป็นต้องขนส่งผ่านวัสดุที่ช่วยป้องกันได้ดี ทีมวิจัยจึงเริ่มพัฒนาวัสดุที่สามารถทำให้อาร์เอ็นเอเสถียรในระหว่างกระบวนการส่งไอละออง โดยใช้ไฮเปอร์แบรนช์ โพลี (hyperbranched poly) ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง.

Credit : Asha Patel