พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใช้ซ่อมแซมบาดแผล

Credit : Liz Do -  Credit : 3D skin printer in action (courtesy of Navid Hakimi via GIPHY) (รูปเล็ก)

การมีแผลฉีกขาดลึกผ่านผิวหนังทั้ง 3 ชั้นของร่างกาย ปัจจุบันมีการรักษาด้วยวิธีตัดหนังออกมาบางส่วนแล้วปิดลงไปที่บาดแผลนั้นหรือเป็นการปลูกถ่ายผิวหนัง (split-thickness skin graft : STSG) ซึ่งถ้าเป็นแผลขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้ผิวหนังของผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีเพียงพอ และร่างกายของผู้ป่วยก็ไม่ปฏิเสธ แต่การรักษาบาดแผลลึกแบบเดิมๆ กำลังจะ เปลี่ยนไป หลังจากทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต ในแคนาดา ได้รายงานลงวารสารแล็บ ออน อะชิป (Lab on a Chip) ถึงนวัตกรรมใหม่ในการรักษาแผลฉีกขาดลึกที่เป็นอันตราย

ทีมวิจัยได้พัฒนาเครื่องพิมพ์ผิวหนังแบบ 3 มิติ ลักษณะคล้ายกล่องใส่เทปสีขาว น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม สามารถพกพาไปได้อย่างสะดวก ในตัวเครื่องติดตั้งอุปกรณ์ขนาดจิ๋วที่ใช้สร้างแผ่นเนื้อเยื่อ โดยทำเป็นลายเส้นแนวตั้งของ “หมึกชีวภาพ” (bio ink) ซึ่งมีส่วนประกอบของวัสดุชีวภาพอย่างโปรตีนเป็นหลัก นั่นคือคอลลาเจน เป็นโปรตีนที่มีอยู่มากในชั้นผิวหนังแท้ และไฟบริน (fibrin) คือโปรตีนอีกชนิดที่อยู่ในเลือดและเป็นสารสำคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือด

แผ่นเนื้อเยื่อที่ได้จากอุปกรณ์นี้จะนำไปคลุมทาบรักษาบาดแผลลึก และช่วยปรับเนื้อเยื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายรวมถึงลักษณะของบาดแผล ทีมวิจัยเชื่อว่าจะสามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ภายในเวลา 2 นาที หรือน้อยกว่านั้น เนื่องจากปัจจุบันเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติที่ใช้กันอยู่นั้นมีขนาดใหญ่ ทำงานได้ล่าช้า แถมยังมีราคาแพง ซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานในคลินิก.