พัฒนาไฮโดรเจลใช้หยุดเลือดจากเส้นเลือด

การไม่สามารถควบคุมเลือดออกได้เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากในระหว่างขั้นตอนการผ่าตัดและมีการบาดเจ็บ ซึ่งการห้ามเลือดต้องทำทันทีไม่เช่นนั้นผู้ป่วยจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ ในอดีตนักวิจัยพยายามสร้างกาวชนิดหนึ่งเพื่อปิดแผลแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นผล ล่าสุด ทีมนักวิจัยจากหลายสถาบันในประเทศจีนเผยว่าคิดค้นวิธีห้ามเลือดรูปแบบใหม่ได้แล้ว

พวกเขาพัฒนาไฮโดรเจลที่สามารถหยุดเลือดได้ โดยวัสดุดังกล่าวทำจากน้ำ เจลาติน พร้อมส่วนผสมของโปรตีนและสารเคมีอื่นๆ โดยออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับโครงสร้างของเนื้อเยื่อของมนุษย์มากที่สุด เมื่อฉายรังสียูวี (UV) ไปที่เจลก็จะทำให้เจลหนาและแข็งตัวยึดติดกับแผล ป้องกันเลือดไหลออกมา ใช้เวลาสั้นๆเพียง 20-30 วินาที นักวิจัยได้ทดสอบกับเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองของสุกร ผลการทดสอบพบว่าไฮโดรเจลสามารถปิดแผลและช่วยชีวิตหมู ทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาแผล และการทดสอบ 2 สัปดาห์ต่อมาพบว่าไม่มีเนื้อร้ายหรือการอักเสบเพียงเล็กน้อย ไฮโดรเจลก็เริ่มสลายตัวโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังทดลองใช้ไฮโดรเจลซ่อมแซมเส้นเลือดแดงของกระต่าย

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยเผยว่า ยังไม่มีการนำไปใช้กับมนุษย์ จนกว่าจะวิจัยทดลองประ-สิทธิภาพของไฮโดรเจลให้มั่นใจในความปลอดภัยเสียก่อน.