ภาพเขียนหินในชิลีอาจไขปริศนาวัฒนธรรมโบราณ

ภาพเขียนบนหินเปิดโล่งในหุบเขาตาอิรา (Taira Valley) ของทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือทะเลทรายอาตากามา (Atacama desert) ในประเทศชิลี อาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญทางโบราณคดี นั่นคือการไขความลับวัฒนธรรมเก่าแก่นับพันปีที่ผสมผสานกับลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างทะเลทราย

ศิลปะบนหินดังกล่าวมีทั้งภาพเขียนสีและภาพแกะสลักอายุราวๆ 2,400-2,800 ปี จำนวนทั้งหมด 16 ภาพ อยู่บนฝั่งแม่น้ำโลอา (Loa) ที่ไหลผ่านทะเล ทราย มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักโบราณคดีชาวสวีเดนชื่อสตีก รีเดียม เมื่อ พ.ศ.2487 ในบรรดาภาพทั้งหมดมีภาพที่ถือเป็นเพชรยอดมงกุฎคือ รูปแกะสลักที่อาเลโร ตาอิรา (Alero Taira) อยู่ห่างจากแม่น้ำโลอาเพียง 30 เมตร นักโบราณคดีเรียกภาพเหล่านี้ว่า “การเฉลิมฉลองแห่งชีวิต” (a celebration of life) โดยอธิบายว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนที่สุดในอเมริกาใต้ เพราะมีความสำคัญทางด้านดาราศาสตร์และมีนัยสำคัญเกี่ยวกับผู้นำจิตวิญญาณในท้องถิ่นและพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าบนฟ้า

นักโบราณคดีเผยว่า ไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งที่คนโบราณสร้างขึ้นเมื่อ 18,000 ปีที่แล้ว เนื่องจากวัฒนธรรมของพวกเขาได้หายไป ภาพเขียนบนหินเหล่านี้จึงเสมือนพินัยกรรมที่จะช่วยเจาะลึกไขความกระจ่าง ส่วนนักอนุรักษ์ที่ทำงานในทะเลทรายอาตากามาก็ต้องการให้องค์การยูเนสโกยอมรับภาพวาดบนหินที่ในหุบเขาตาอิราเป็นพื้นที่มรดกทางโบราณคดี เพื่อให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน.

ภาพเขียนบนหินเปิดโล่งในหุบเขาตาอิรา (Taira Valley) ของทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือทะเลทรายอาตากามา (Atacama desert) ในประเทศชิลี... 8 ส.ค. 2561 14:12 9 ส.ค. 2561 08:01 8 ส.ค. 2561 14:12 ไทยรัฐ