มนุษย์รู้จักกินองุ่น เมื่อกว่า 15,000 ปีก่อน

Credit: Brandon Gaut / UCI

มีความเชื่อมา นานว่าองุ่นเป็นพืชที่เพาะปลูกกันเมื่อประมาณ 7,000-10,000 ปีก่อน แต่เมื่อเร็วๆนี้นักชีววิทยาวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกาได้ศึกษาเปรียบเทียบลำดับข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดหรือ จีโนม (genome) ขององุ่นป่าและองุ่นที่ปลูกในแถบยูเรเซีย พบมีหลักฐานว่ามนุษย์อาจรู้จักและบริโภคองุ่นมายาวนานถึง 15,000 ปีก่อนที่พวกเขาจะทำการ เพาะปลูกเพื่อการเกษตร

นักวิจัยระบุว่า มนุษย์เก็บองุ่นในป่ามาบริโภคมานานหลายศตวรรษ ก่อนที่จะเริ่มเพาะปลูกเป็นจริงเป็นจังจนกลายเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ การตรวจสอบข้อมูลวิวัฒนาการพบว่าประชากรของผลไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงที่มีการเลี้ยงสัตว์ และมนุษย์ก็เริ่มต้นนำองุ่นไปผลิตไวน์ ซึ่งการลดลงอย่างต่อเนื่องนั้นอาจสะท้อนถึงกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ ที่เริ่มมีการจัดการประชากรตาม ธรรมชาติซึ่งมีมาเนิ่นนาน

ทั้งนี้ การวิจัยใหม่ยังชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยน แปลงของสารพันธุกรรมหรือยีนยังเกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศ และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิตน้ำตาล อีกทั้งยังค้นพบว่าจีโนมขององุ่นในยุคใหม่มีการกลายพันธุ์ไปจากสายพันธุ์บรรพบุรุษองุ่นป่าของมัน และระบุว่าอาจเป็นสิ่งที่ช่วยพิสูจน์ถึงประโยชน์ของการเพาะพันธุ์องุ่น.