ราชวงศ์อังกฤษโล่งอกพ้นคำสาป อีกาดำที่หอคอยลอนดอน มีลูกแล้ว 4

ราชวงศ์อังกฤษโล่งอกพ้นคำสาป อีกาดำที่หอคอยลอนดอน มีลูกครั้งแรกในรอบ 30 ปี คลอดออกมา 4 ตัว หลังตำนานบอกมีคำสาปเกือบพันปี ห้ามไม่ให้อีกาที่หอคอยลอนดอนมีน้อยกว่า 6 ตัว มิเช่นนั้นจะเกิดภัยพิบัติ

เมื่อ 20 พ.ค.62 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ขณะท่ีการเมืองในสหราชอาณาจักรอังกฤษกำลังโกลาหลเรื่องการถอนตัวจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) ท่ียังไร้ทางออก และนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี อาจถูกบีบให้ลาออกในเร็วๆ นี้ แต่ดูเหมือนว่าราชวงศ์อังกฤษและหอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) จะยังอยู่รอดปลอดภัยต่อไป เพราะนายยีโอแมน วอร์เดอร์ คริสโตเฟอร์ สไคเฟ ผู้ดูแล “อีกาดำ” (Ravens) หรือ Ravenmaster ท่ีหอคอยลอนดอน ประกาศเมื่อ 17 พ.ค.ท่ีผ่านมาว่า อีกาดำท่ีนั่นได้ให้กำเนิดลูกอีก 4 ตัว ทำให้รอดพ้นจากคำสาปอันชั่วร้าย

นายยีโอแมน วอร์เดอร์ คริสโตเฟอร์ สไคเฟ ผู้ดูแล “อีกาดำ”ที่หอคอยลอนดอน อุ้มลูกอีกา ที่เกิดในวันนักบุญเซนต์ จอร์จ เมื่อ 23 เม.ย.62

ทั้งนี้ ตำนานเก่าแก่ของอังกฤษระบุว่า มีคำสาปมานานกว่า 900 ปีแล้วว่า เมื่อใดท่ีอีกาดำ 6 ตัวท่ีหอคอยแห่งลอนดอน ซึ่งมีอายุเกือบ 1,000 ปีลดจำนวนลงแม้แต่เพียงตัวเดียว เมื่อนั้นกรุงลอนดอนจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ ทั้งแผ่นดินไหว พายุหิมะ หรือไต้ฝุ่น และเกิดโรคร้ายผู้คนล้มตายมากมาย ส่วนหอคอยแห่งลอนดอนและราชวงศ์อังกฤษจะถึงกาลวินาศล่มสลาย

ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าชาร์ลส์ ท่ี 2 กษัตริย์อังกฤษในศตวรรษท่ี 17 จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าให้เลี้ยงและรักษาจำนวนอีกาดำไว้ไม่ให้ลดลงต่ำกว่า 6 ตัว หากมันตายไปต้องรีบหาตัวใหม่มาทดแทนทันที เพื่อป้องกันไม่ให้คำสาปดังกล่าวเป็นจริง

นายสไคเฟระบุว่า ก่อนมีลูก ฝูงอีกาดำท่ีหอคอยแห่งลอนดอนมีอยู่ 7 ตัว และนับเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีท่ีพวกมันมีลูก แต่ลูกอีกาดำ 4 ตัวนี้จะถูกเลี้ยงไว้ท่ีหอคอยแห่งลอนดอนเพียง 1 ตัว รวมเป็นมีอีกาดำทั้งสิ้น 8 ตัว โดยมันจะถูกตั้งชื่อว่า “จอร์จ” หรือ “จอร์จินา” เพราะพวกมันเกิดในวันนักบุญเซนต์ จอร์จ เมื่อ 23 เม.ย.พอดี

ทั้งนี้ หอคอยแห่งลอนดอนเป็นท่ีเก็บรักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของราชวงศ์อังกฤษและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าวิลเลียมท่ี 1 ใน ค.ศ.1078 เดิมเป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ เคยถูกใช้เป็นท่ีคุมขังและประหารบุคคลสำคัญของอังกฤษจำนวนมาก.