วิจัยโครงสร้างโนโรไวรัสพัฒนารักษาอาหารเป็นพิษ

โครงสร้างของโนโรไวรัส Credit : Joshua-Tor lab/CSHL 2019

โนโรไวรัส (Noroviruses) เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคระบาดที่มาจากอาหาร คิดเป็น 58% ของการระบาดทั้งหมดและในแต่ละปีมีถึง 685 ล้านกรณีทั่วโลก ทว่ายังไม่มีวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพพอที่จะต่อกรกับไวรัสชนิดดังกล่าว นักวิจัยจึงพยายามศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างที่ซับซ้อนของโนโรไวรัส ด้วยเชื่อว่าอาจนำไปสู่หนทางพัฒนาวัคซีน

ล่าสุดนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการโคลด์ สปริง ฮาร์เบอร์ (Cold Spring Harbor-CSHL) ในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเผยว่านักวิจัยจำเป็นต้องเข้าใจว่ารูปร่างของโนโรไวรัสนั้นมีลักษณะอย่างไร และความแตกต่างทางรูปร่างของสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ทีมจึงทดลองแก้ปัญหาโครงสร้างของโนโรไวรัส 4 สายพันธุ์โดยใช้กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็ง (cryo-electron microscopy) ที่ทำให้เห็นถึงความละเอียดของโครงสร้างอันซับซ้อนที่ชั้นเปลือกนอกของไวรัส จากนั้นก็รวบรวมข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่สามารถ ช่วยในการชี้นำไปสู่การพัฒนาวิธีต่อสู้กับการติดเชื้อโนโรไวรัส

ทีมวิจัยพบว่าแต่ละสายพันธุ์จะมีปฏิกิริยาต่อเซลล์มนุษย์ที่ต่างกัน และวิธีการผูกมัดสารภูมิต้านทานก็จะแตกต่างกันไปเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาสร้างวัคซีนจึงควรได้รับการกำหนดให้แน่ชัด โดยคำนึงถึงความผันแปรของสายพันธุ์และรูปแบบโครงสร้างของไวรัสนั่นเอง.