ศึกษาระดับความเสี่ยงยาสูบ ไร้ควันที่มีต่อสุขภาพ

การศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่มีมาอย่างยาวนานเพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปัจจุบันจะเห็นว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการปรับตัวตามไปกับกระแสโลก บรรดาบริษัทยาสูบยักษ์ใหญ่ก็พยายามออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้สูบมีความเสี่ยงน้อยลง ล่าสุดมีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนจากหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ (Public Health England–PHE) ว่าด้วยเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใหญ่ ทัศนคติของคนทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงบทบาทของสารนิโคติน

จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยการเทียบควันบุหรี่ พบว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบที่ให้ความร้อนมีแนวโน้มที่จะก่อสารอันตรายแก่ผู้สูบและคนรอบข้างน้อยกว่าการสูบบุหรี่มวน นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดยาสูบจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ลอนดอนในอังกฤษ เผยว่า สิ่งที่น่ากังวลคือผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากการสูดควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่นั้นมีสารอันตรายกว่า 7 พันชนิดที่ก่อให้เกิดโรคภัยร้าย แต่จริงๆแล้วผู้สูบบุหรี่ต้องการเพียงนิโคติน ซึ่งทุกวันนี้มีทางเลือกรับนิโคตินในแบบที่ปลอดภัยกว่า
การสูบบุหรี่ เช่น หมากฝรั่งนิโคติน สเปรย์นิโคติน และบุหรี่ไร้ควัน

ทั้งนี้ บางคนอาจมองว่าบุหรี่ไร้ควันอาจช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้และไม่ใช่สาเหตุให้คนริลองสูบเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายออกกฎระเบียบที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ และจูงใจให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ หรืออย่างน้อยก็แนะทางเลือกที่เสี่ยงน้อยกว่าให้แก่คนที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาดนับเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมสำหรับชีวิตตนเองและคนรอบตัว.