สกญ.ปากีสถาน จัดพิธีวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

สถานกงสุลใหญ่ (สกญ.) ณ เมืองการาจีจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดพิธีทางศาสนา กิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม กิจกรรมให้บริการประชาชนและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย และชุมชนชาวไทย พร้อมครอบครัว ที่พำนักอยู่ในเมืองการาจีและเขตอาณา รวม 59 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ในการนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้นำข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย และคนไทยที่พำนักอยู่ในเมืองการาจีและเขตอาณา (ยกเว้น คนไทยมุสลิม) สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและนั่งสมาธิ ต่อมา เวลา 09.30 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้นำ ข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย และชุมชนไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้าราชการ (ยกเว้น ข้าราชการมุสลิม) ร่วมพิธีถวายบังคม จากนั้นร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอาหารว่างแบบไทยๆ และเครื่องดื่มตลอดงาน

และในวันนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศปากีสถาน) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่โรงแรม Avari โดยมีนายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรส ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย และคนไทยที่พำนักอยู่ในเมืองการาจีและเขตอาณา คณะกงสุล ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนของเมืองการาจีเข้าร่วม

โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับปากีสถาน หลังจากนั้น แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันรับประทานอาหารไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมไว้โดยงานสิ้นสุดเวลา ๒๑.๐๐ น. นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการสาธิตทำอาหารไทย และการแกะสลักผักผลไม้ด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๐ คน