สภาพธารน้ำแข็งโรห์น

คนคู่นี้ยืนถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติอยู่ข้างๆส่วนของธารน้ำแข็งโรห์น (The Rhone Glacier) ที่ถูกห่มคลุมด้วยวัสดุฉนวนที่ทำมาจากโฟม เพื่อปกป้องการละลายของธารน้ำแข็งที่สำคัญของเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขณะที่หลายชาติในยุโรปกำลังเผชิญปรากฏการณ์คลื่นความร้อนหรือที่เรียกว่า “ฮีตเวฟ” (heatwave) ซึ่งอากาศจะร้อนมากกว่าปกติ.