สภายุโรปเลือกตั้งเร่งแก้ปัญหาหลายเรื่อง

การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรประหว่างวันที่ 23-26 พ.ค.นี้ ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 9 นับตั้งแต่ปี 2522 ชิงเก้าอี้ ส.ส.รัฐสภายุโรป 751 ที่นั่ง ซึ่งมาจากผู้แทนชาติสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ จำนวนประชากรรวมราว 512 ล้านคน ส่วนสมาชิกสภายุโรปก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคจากเยอรมนีครองเก้าอี้ ส.ส. 217 ที่นั่ง พรรคจากเนเธอร์แลนด์ 187 ที่นั่ง พรรคสาธารณรัฐเช็ก 76 ที่นั่ง พรรคจากเบลเยียม 68 ที่นั่ง พรรคจากสโลวีเนีย 52 ที่นั่ง และพรรคผสมจากเนเธอร์แลนด์กับเยอรมนี 52 ที่นั่ง

ปัญหาท้าทายของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปที่เป็นประเด็นร้อนคือเรื่องอุตสาหกรรม การเร่งลดช่องว่างความยากจนระหว่างชาติสมาชิก ปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ปัญหาการว่างงานและปัญหาด้านนโยบายประชานิยมนอกเหนือจากความร่วมมือแก้ปัญหาโลกร้อน ปัญหาความพยายามปกป้องการใช้เครื่องยนต์ประเภทดีเซล ปัญหาเรื่องการใช้ถ่านหิน และอีกปัญหาสำคัญคือ “เบร็กซิต” หรือสหราชอาณาจักรถอนตัวจากสมาชิกสหภาพยุโรป ส่วนความเคลื่อนไหวของหลายประเทศรวมถึงกรีซแสดงท่าทีต้องการให้สหภาพยุโรปช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินให้แก่ชาติสมาชิก.