ส่งหุ่นยนต์ขนาดเล็กสำรวจแอนตาร์กติกา

Credit : NASA

วิศวกรที่ห้องปฏิบัติการพลังงานขับดันแห่งองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซา ในเมืองพาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้พัฒนาสร้างหุ่นยนต์ที่เรียกว่า BRUIE หรือ Buoyant Rover for Under–Ice Exploration เพื่อใช้ในการสำรวจใต้น้ำในแหล่งน้ำเย็นและที่เป็นน้ำแข็งนอกโลก

ทีมเผยว่าจะใช้เวลา 1 เดือน ในการทดสอบความแข็งแกร่งของหุ่นยนต์สำรวจขนาดเล็กชิ้นนี้ที่สถานีวิจัยเคซีย์ของออสเตรเลียในแอนตาร์กติกา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับค้นหาสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรบนดาวเคราะห์ดวงอื่น เช่น ดวงจันทร์ที่มีอยู่ทั่วระบบสุริยะ ซึ่งบางดวงน่าเชื่อว่ามีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวที่แข็งตัว เช่น บนดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์เอนเซลาดัสของดาวเสาร์ ที่นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่าเหมาะที่สุดต่อการมองหาสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะของเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์สำรวจทางน้ำที่แข็งแกร่งเพราะต้องเคลื่อนผ่านมหาสมุทรต่างดาวที่ถูกขังอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งหนา 10-19 กิโลเมตร

Credit : NASA

นักวิจัยเผยว่าน่านน้ำแอนตาร์กติกมีลักษณะใกล้เคียงทะเลน้ำแข็งของดวงจันทร์มากที่สุด ทำให้กลายเป็นสนามทดสอบที่เหมาะมาก ส่วนหุ่นยนต์ BRUIE มีความยาว 1 เมตร 2 ล้อหมุนอยู่ใต้น้ำแข็ง ตัวหุ่นยนต์ยังติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลายอย่างเพื่อวัดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เช่น ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ความเค็มของน้ำ ความดัน และอุณหภูมิ.