หุ่นยนต์แขนกล

หุ่นยนต์ยูมิ (YuMi) เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มีลักษณะเป็นแขนกลเดี่ยว เนื่องจากจำลองมาเฉพาะบางส่วนของอวัยวะในร่างกายเท่านั้น แขนกลนี้สามารถทำหน้าที่เป็นวาทยกรให้กับวงดนตรีออเคสตราได้ ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นผลงานการพัฒนาออกแบบจากกลุ่มบริษัทสวิสส์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี และออโตเมติชั่น กรุ๊ป เอบีบี (ABB) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์.