เมียนมาหย่าศึก 2 กลุ่มติดอาวุธลงนามหยุดยิง

ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ 2 กลุ่มในเมียนมา พรรครัฐมอญใหญ่ (NMSP) กับสหภาพประชาธิปไตยลาหู่ (LDU) ร่วมลงนามข้อตกลงหยุดยิง (NCA) กับฝ่ายรัฐบาลที่กรุงเนปิดอว์ เช่นเดียวกับกลุ่มติดอาวุธอื่นอีก 8 กลุ่ม ที่ลงนามไปแล้วก่อนที่นาง อองซาน ซูจีเข้ารับตำแหน่ง

แต่ยังมีชนกลุ่มน้อยทรงอิทธิพลอื่นๆอีกที่ปฏิเสธลงนามกับรัฐบาลเมียนมา ซึ่งอดีตผู้นำ กองทัพเมียนมาหลายคนอยู่เบื้องหลัง นายจ่า ขุน ประธาน LDU ระบุพวกตนเชื่อใจดอว์ซูจี แต่ ก็ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายภาคหน้า เพราะรัฐบาลกับกองทัพยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมากนัก.