เมแกน ฉายเดี่ยว! ควีนอังกฤษ โปรด ทรงพาออกงานด้วยครั้งแรก

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงพระเมตตา เมแกน ทรงพามายังเมืองเชสเชอร์ ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยเป็นครั้งแรก โดยที่เจ้าชายแฮร์รี่ไม่ได้ตามเสด็จด้วยเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เข้ามาเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ

เมื่อ 14 มิ.ย.61 เว็บไซต์ มิร์เรอร์ รายงาน เมแกน มาร์เคิล พระชายาในเจ้าชายแฮร์รี่ ดยุคแห่งซัสเซกซ์ ตามเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง มายังเมืองเชสเชอร์ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นเวลา 1 วัน โดยที่ไม่มีเจ้าชายแฮร์รี่เสด็จมาด้วย จนนับเป็นการปฏิบัติพระกรณียกิจตามเสด็จสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 เพียงองค์เดียวเป็นครั้งแรกของเมแกน นับตั้งแต่ได้เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รี่ และเข้ามาเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเมื่อ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา

ข่าวแจ้งว่า สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 และเมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ได้เสด็จฯ โดยรถไฟพระที่นั่งมายังสถานี Runcorn ในเมืองเชสเชอร์ โดยมีประชาชน และเด็กนักเรียนจำนวนมากมาเฝ้าฯ รับเสด็จด้วยความตื่นเต้น ก่อนที่สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 และดัชเชสแห่งซัสเซกซ์​จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำพิธีเปิดสะพานเมอร์ซีย์ เกตเวย์ (Mersey Gateway Bridge) ซึ่งทั้งสองพระองค์จะได้ทรงรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม แผนงาน และทรงมีพระปฏิสันถารกับตัวแทนชุมชนด้วย ก่อนจะเสด็จฯ ไปทรงเปิด Storyhouse ในเมืองเชสเชอร์ ซึ่งที่นี่ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตอาคาร และห้องสมุดสำหรับเด็ก รวมทั้งจะทรงเยี่ยมชุมชนชาวซีเรียด้วย.

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงพระเมตตา เมแกน ทรงพามายังเมืองเชสเชอร์ ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยเป็นครั้งแรก โดยที่เจ้าชายแฮร์รี่ไม่ได้ตามเสด็จด้วยเป็นครั้งแรก 14 มิ.ย. 2561 17:47 14 มิ.ย. 2561 18:45 14 มิ.ย. 2561 18:51 ไทยรัฐ