แพทย์หัวใจมะกันปรับเกณฑ์ความดันโลหิตสูง เกิน 130/80 เริ่มเสี่ยง

เมื่อ 13 พ.ย. สมาคมแพทย์โรคหัวใจของสหรัฐฯ แถลงปรับเปลี่ยนค่าความดันโลหิตจากเคยกำหนดระดับ 140/90 ถือเป็นระดับเริ่มอันตราย ให้ลดลงเหลือ 130/80 โดยหากค่าสูงกว่านี้ควรปรึกษาแพทย์ ซึ่งการปรับค่านี้ ทำให้ชาวอเมริกันกว่า 100 ล้านคนเข้าเกณฑ์ความดันสูงทันที

ทั้งนี้ จากงานวิจัยพบว่าค่าความดันโลหิตสูงระดับ 130/80 เริ่มเกิดความเสี่ยงเกิดภาวะสโตรกหรือเส้นเลือดอุดตันก่ออันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น ผู้คนควรปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เรื่องระดับค่าความดันโลหิต.