โขดหินโบราณเผยสภาวะทะเลเมื่อ 635 ล้านปี

Credit: Verisimilus (CC BY 3.0)

โขดหินโบราณที่นักชีวธรณีเคมีจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ ในสหรัฐอเมริกานำมาศึกษานั้น ไม่ใช่โขดหินธรรมดาๆ เพราะมีดัชนีชี้วัดทางชีวภาพคือซากดึกดำบรรพ์ที่มีโมเลกุลซับซ้อน แสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เคยเจริญเติบโตอย่างรุ่งเรืองมากในมหาสมุทรยุคอีดีแอคารัน (Ediacaran) เป็นยุคสุดท้ายแห่งมหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก (Neoproterozoic) ซึ่งในช่วงเวลานั้นมหาสมุทรเต็มไปด้วยแบคทีเรีย

ซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าวมีชื่อว่า อีดีแอคารา ไบโอตา (Ediacara Biota) เป็นสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเมื่อประมาณ 635-541 ล้านปีที่แล้ว รูปร่างคล้ายแผ่นกลมมีท่อเหมือนถุง โครงสร้างซับซ้อนและการดำรงอยู่ของมันก็ไม่เป็นที่รู้จัก แต่อีดีแอคารา ไบโอตา ที่นักชีวธรณีเคมีนำมาศึกษานี้ ถูกระบุว่าพวกมันเคยอาศัยอยู่นอกชายฝั่งของทวีปบอลติกาโบราณ ซึ่งคือแถบรัสเซีย ยูเครน และรัฐบอลติก ได้แก่ ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย ระหว่าง 560-540 ล้านปีก่อน

นักชีวธรณีอธิบายว่า อีดีแอคารา ไบโอตา อาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนสารอาหารในทะเลบริเวณบนไหล่ทวีป แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะมีความอุดมสมบูรณ์ มีสารอาหารเพียงพอและเศษซากอินทรีย์ก็เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน นั่นชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมและแหล่งโภชนาการที่แตกต่างกัน อาจถูกคัดเลือกจากโครงสร้างชุมชนที่ต่างกันในแต่ละมหาสมุทรของยุคอีดีแอคารัน ทำให้นักชีวธรณีเชื่อว่า อีดีแอคารา ไบโอตา จะช่วยไขความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและแหล่งอาหารในโลกยุคโบราณได้.