โปร่งใสในตัวปลา ชักชวนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง


นิทรรศการพิเศษที่ชักชวนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปลา โดยใช้เทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนยังมีชีวิต ซึ่งจะทำให้เห็นถึงรายละเอียดแบบโปร่งใสของอวัยวะส่วนต่างๆของปลา ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูกอ่อนที่เห็นเป็นสีฟ้า และกระดูกอื่นๆเป็นสีแดง จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สมุทรศาสตร์เยอรมัน ในเมืองสตราลซุนด์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี.

นิทรรศการพิเศษที่ชักชวนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปลา โดยใช้เทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนยังมีชีวิต ซึ่งจะทำให้เห็นถึงรายละเอียด 13 มี.ค. 2561 15:03 ไทยรัฐ