ต้นสังกัดแจ้ง เปี่ยม BNK48 พักงานทุกอย่างนาน 2 เดือน เหตุปัญหาสุขภาพ

ต้นสังกัดวง BNK48 ประกาศว่า เปี่ยม จะหยุดพักจากกิจกรรมทั้งหมดของ BNK48 และการใช้โซเชียลทุกช่องทางทั้งหมด โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากเหตุผลปัญหาทางด้านสุขภาพ...

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2562 มีประกาศด่วนจากทาง BNK48 Office แจ้ง กรณีการพักงานของ นางสาวรินรดา อินทร์ไธสง หรือ เปี่ยม BNK48 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เนื่องด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพ เปี่ยม จะหยุดพักจากกิจกรรมทั้งหมดของ BNK48 และการใช้งาน Social Network ช่องทางต่างๆ รวมถึงงานจับมือในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ โดยเบื้องต้นมีกำหนดระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันออกประกาศฉบับนี้

สำหรับท่านที่มีบัตรเข้าร่วมงาน BNK48 Kimi wa Melody Handshake และมีความประสงค์จะจับมือกับน้องเปี่ยม ในรอบวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ สามารถนำบัตรดังกล่าวมาใช้จับมือในงาน BNK48 BNK Festival Handshake ในรอบวันที่ 6 – 7 เมษายน 2562 หรือรอบวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 แทนได้ (สามารถใช้บัตร BNK48 Kimi wa Melody Handshake ได้เฉพาะ Lane ของน้องเปี่ยมเท่านั้น)

บริษัทขออภัยในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทางเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เปี่ยม จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ภายในเร็ววันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด.