“โดม-นุ่น” ถ่ายทอด ‘โศกนาฏกรรมรักต้องห้าม’

‘ม.ล.สราลี กิติยากร’ ในภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ‘ศรีอโยธยา’ ช่องทรู โดยรับบทเป็น ‘กรมหลวงอภัยนุชิต’ พระมเหสีเอกใน ‘สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวบรมโกศ’ (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) พระราชมารดาใน ‘เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์’ (โดม-ปกรณ์ ลัม) ที่ถ่ายทอด ‘โศกนาฏกรรมรักต้องห้าม’ ในราชสำนัก ระหว่าง ‘เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์’ และ ‘เจ้าฟ้าสังวาล’ (วรนุช ภิรมย์ภักดี) พระมเหสีฝ่ายซ้ายใน ‘สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวบรมโกศ’ ซึ่งต้องโทษประหารในคดีลอบเป็นชู้ในราชสำนัก

หม่อมน้อย เผยว่า “โศกนาฏกรรมรักต้องห้ามระหว่าง ‘เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์’ ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งรัชทายาทแห่งแผ่นดิน และ ‘เจ้าฟ้าสังวาล’ นั้น เป็นคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดในแผ่นดิน เพราะแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวในพระองค์ ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ’ ต่อกฎมณเฑียรบาล ซึ่งแม้แต่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ทรงกระทำผิดก็ทรงไม่เว้นที่จะลงพระราชอาญา”.