กลับบ้านแล้ว

เจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมนี เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกพลเมืองชาวเยอรมันที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เดินทางกลับบ้านเกิดตัวเอง ด้วยเครื่องบินพิเศษเช่าเหมาลำของรัฐบาลเยอรมนี ที่มารับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.