คนนับแสน ร่วมแห่พระอุปคุต เปิดงานนมัสการ "องค์พระธาตุพนม"

คนล้นหลาม พุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขง ร่วมแห่พระอุปคุต เปิดงานพระธาตุพนม ประจำปี 2562 พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ถือเป็นบุญใหญ่ของอีสาน นมัสการ "พระอุรังคธาตุ" กระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า

เวลา 08.30 น. วันที่ 12 ก.พ.62 ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาวสัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว พลังศรัทธา ร่วมพิธีแห่พระอุปคุต ซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ สืบทอดมาแต่โบราณ โดยจะจัดขึ้นในการเปิดงานวันแรก ของงานนมัสการองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,300 ปี

สำหรับองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ถือเป็นบุญใหญ่ของชาวอีสาน ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี 2519 เพื่ออัญเชิญให้พระอุปคุตมาปกปักรักษา ให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด 9 วัน 9 คืน เช่นเดียวกันในปีนี้ ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 -20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีพลังศรัทธา ประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมพิธีนับแสนคน

สำหรับงานนมัสการองค์พระธาตุพนม จัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี หรือในช่วงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงวัน วันแรม 1 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นงานบุญประเพณีใหญ่ของชาวอีสาน ที่สืบสอดกันมาตั้งแต่ ปี 2519 ยาวนานกว่า 40 ปี