คัด 18 คนไทยร่วมพัฒนา “ดาวเทียมธีออส 2”

“จิสด้า” จับมือ “แอร์บัส” ประกาศปั้นบุคลากร ยกระดับวงการอวกาศไทย

นายคทา เกียรติมานะโรจน์ ผอ.สำนักโครงการธีออส 2 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทอภ.ได้ประกาศรับบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนาดาวเทียม จำนวน 18 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) System Engineering 2) Mechanical/ Thermal Engineering 3) Electronic/ Electrical Engineering และ 4) Software (Small Satellite and Ground system) เพื่อร่วมปฏิบัติงานพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศและกลับมาปฏิบัติงานพัฒนาดาวเทียมต่อในประเทศไทย โดยบุคลากรไทยทั้ง 18 คน ที่ได้รับคัดเลือกจาก สทอภ. จะได้ร่วมปฏิบัติงานจริงพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบด้วย การออกแบบพัฒนา ประกอบและทดสอบดาวเทียมเล็ก ซึ่งเป็นดาวเทียมถ่ายภาพขนาด 100 กิโลกรัม ที่บริษัท SSTL ซึ่งเป็นบริษัทลูกของแอร์บัส ประเทศอังกฤษ

จากนั้น จะนำดาวเทียมเล็กกลับมาประกอบและทดสอบต่อในที่ประเทศไทย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยร่วมกับหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ก่อนส่งออกไปยังฐานส่งเพื่อนำส่งขึ้นสู่อวกาศ และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนการถ่ายภาพ ควบคุมดาวเทียม วิเคราะห์วงโคจร ผลิตภาพถ่ายดาวเทียม โดยรองรับการใช้งานได้ทั้งดาวเทียมหลักและดาวเทียมขนาดเล็ก และดาวเทียมดวงต่อๆไปของไทยในอนาคต

ผอ.สำนักโครงการธีออส 2 กล่าวต่อว่า สทอภ.ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานด้านดาวเทียม อยากเข้ามาร่วมขับเคลื่อนประเทศ เชื่อมต่อเทคโนโลยีขั้นสูงกับดาวเทียมธีออส 2 เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและบริการด้านการบินและอวกาศ สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //gistda.or.th/main/th/node/2946  หรือโทร.0-2141-4610.