จัดสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ปิดถนนอรุณอมรินทร์

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็น ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ.2563 ว่า ที่ประชุมได้เสนอ ข้อคิดเห็นด้านการเตรียมจัดงานสงกรานต์ ฝั่งธนบุรีเป็นครั้งแรกในวันที่ 13-15 เม.ย.63 ในรูปแบบการจัดเทศกาลสงกรานต์เชิงประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญฝั่งธนบุรี เช่น ชุมชนกุฎีจีน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 ศาสนา ของฝั่งธนบุรี) วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร

โดยจะมีการปิดถนนอรุณอมรินทร์ 4 ตั้งแต่หอประชุมกองทัพเรือ ถึงวัดกัลยาณมิตร เพื่อจัดกิจกรรมขบวนแห่รถบุปผชาติ โดยอัญเชิญ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของฝั่งธนบุรีจากวัดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำพระ กิจกรรมใส่บาตรและสรงน้ำพระสงฆ์ 253 รูป ตามอายุของการก่อตั้งกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2310 การจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ธนบุรีศรีมหาสมุทร การสาธิตผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สร้างชื่อเสียงของฝั่งธนบุรี การสร้างอุโมงค์น้ำยักษ์พร้อมม่านน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะเดินทางมา ท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์.