ชี้วัดมลพิษไนโตรเจนในทะเลเปิดจากปะการังสมอง

แต่นักวิจัยก็สงสัยว่าในช่วงหลายสิบปีนี้ ทำไมถึงไม่พบหลักฐานการเพิ่มขึ้นของมลพิษจากไนโตรเจนในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ในที่สุดก็ได้เบาะแสสำคัญจากการศึกษาโครงสร้างแข็งคล้ายกระดูกที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ของปะการังสมอง (Diploria labyrinthiformis) อายุ 130 ปี ที่ยังมีชีวิตอยู่ มีเส้นผ่า ศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร โดยสกัดเอาชิ้นส่วนเล็กๆ ของโครงสร้างหินปูนออกมาแบบไม่เป็นอันตรายต่อปะการัง เพื่อวัดปริมาณไนโตรเจนที่แทรกซึมอยู่ในโครงสร้างหินปูน โดยพบว่ามีมลพิษจากไนโตรเจนน้อยกว่าที่คาดไว้

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ เป็นภูมิภาคที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากไนโตรเจนในอากาศที่ปล่อยออกมาจากแผ่นดินใหญ่ เช่น ยานพาหนะ ท่อไอเสีย และโรงไฟฟ้า การพบผลตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ในแบบจำลองคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสลมแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Oscillation-NAO) อาจบ่งชี้ว่ามาตรการควบคุมมลพิษของสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการจำกัดปริมาณการปลดปล่อยไนโตรเจนที่มนุษย์สร้างขึ้นและเข้าสู่มหาสมุทร จึงเป็นไปได้ว่าเขตทะเลเปิดในมหาสมุทรแอตแลนติกจะได้รับผลกระทบน้อยมากจากมลพิษไนโตรเจนในช่วงหลายสิบปีข้างหน้า.

Credit : Princeton University