ทกจ.เพชรบูรณ์ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด 'Familiarization Trip' ดึงผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ เปิดเส้นทางใหม่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยมากขึ้น...

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๔ มรดกโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ รู้จักแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยจัดกิจกรรม Familiarization Trip และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยใช้โอกาสด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North-South Economic Corridor และ East-West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่จังหวัดตาก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดเลย

ขณะที่กิจกรรม Familiarization Trip และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยง ๔ มรดกโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 มิ.ย.61 และวันที่ 29 มิ.ย.– 3 ก.ค.61 โดยจะมีการสัมมนาทางวิชาการและเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมต่อยอดธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลบวกให้กับการท่องเที่ยวรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม.

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด 'Familiarization Trip' ดึงผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ เปิดเส้นทางใหม่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยมากขึ้น... 14 มิ.ย. 2561 16:16 14 มิ.ย. 2561 18:18 14 มิ.ย. 2561 18:11 ไทยรัฐ