นักวิทย์ค้นพบอากาศคุณภาพดีที่สุดบนโลก

นักวิทย์ค้นพบ "อากาศไร้ฝุ่น" บริเวณมหาสมุทรใต้ นับเป็นอากาศคุณภาพดีที่สุดบนโลก ปราศจากมลพิษจากมนุษย์เจือปน

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโด ในสหรัฐฯ เปิดเผยการค้นพบ "อากาศดีที่สุดบนโลก" ซึ่งเป็นอากาศคุณภาพดีที่สุด สะอาดที่สุด ปราศจากฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ อยู่ที่บริเวณมหาสมุทรใต้ ที่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา   

นักวิจัยได้ทำการศึกษาอากาศบริเวณชั้นที่อยู่ติดพื้นผิวโลกมากที่สุด (boundary layer air) บริเวณมหาสมุทรใต้ โดยใช้แบคทีเรียในอากาศเป็นเครื่องมือในการชี้วัดคุณสมบัติของชั้นบรรยากาศตอนล่างที่อยู่ใกล้พื้นผิวโลก ทำให้พบว่าเป็นอากาศที่ปราศจากอนุภาคฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ ฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล การปลูกพืชในระบบเกษตรเชิงเดี่ยว การผลิตปุ๋ย และการกำจัดน้ำเสีย ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง

ศาสตราจารย์โซเนีย เครเดนวีส์ เปิดเผยในเว็บไซต์ CNN ว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีการวิจัยละอองของสารชีวภาพที่ประกอบอยู่ในอากาศบริเวณมหาสมุทรใต้ โดยพบว่าอากาศในบริเวณนี้เป็นอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่ได้รับความเปลี่ยนแปลง หรือเจือปนจากฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เลย แม้ว่าโดยธรรมแล้วสภาพอากาศบนโลกนี้จะมีการไหลเวียนเชื่อมโยงกันทุกภูมิภาค และมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมของมนุษย์ได้ไหลเวียนไปเกือบทั่วทุกมุมบนโลก ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะหาจุดที่อากาศบริสุทธิ์จริงๆ.