นายกฯ ลุย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หวังลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นายกฯ เผยรัฐพร้อมหนุนเต็มกำลัง ผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นรากฐานพัฒนาประเทศ ชี้ยุทธศาสตร์ชาติจะตอบคำถามผลงาน รบ.ทั้งหมด ปลื้มไทยเป็นสตาร์อัพเบอร์ 1 เอเชีย อันดับ 7 โลก พร้อมเดินหน้านโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำระบบการศึกษาไทย เริ่มคลิกออฟ ปี 2562 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"  ว่า รัฐบาลยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนเต็มกำลัง เพื่อช่วยผลักดันให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป ที่พูดมาคือการนำพาประเทศของเราไปสู่วิสัยทัศน์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างไร เพราะฉะนั้นก็กรุณาฟังในส่วนที่รัฐบาลพูด รัฐบาลทำไปมากมายหลายอย่าง อาจจะมีการพูดจากใครก็แล้วแต่ว่า จะทำนี่ทำโน้นโดยที่ไม่พูดถึงวิธีทำอันนั้นคือปัญหา เพราะถ้าเราไปคาดหวังผลสำเร็จ โดยที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร บางทีก็เกิดปัญหาเรื่องงบประมาณและความเร่งด่วนตามมา ตนจึงเห็นว่าในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด จะตอบคำถามเหล่านี้ในสิ่งที่รัฐบาลทำแล้ว และพร้อมที่จะส่งต่อให้ทำต่อไป อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดี ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาสตาร์ทอัพได้ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติ ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสตาร์ทอัพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรุงเทพฯได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ อันดับ 1 ในเอเชียและเป็นอันดับที่ 7 ของโลก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงเรื่องการศึกษาว่า เรื่องผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และสถานศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงหลักสูตรและโครงสร้างพื้นฐาน ที่รอการปฏิรูปทั้งระบบ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการในลักษณะแผนแม่บทระยะยาว ซึ่งรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 50 คน โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา  เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีครูแต่ไม่ครบชั้นหรือครู 1 คน ต้องรับภาระการสอนในหลายชั้นและหลายวิชา ส่งผลทางลบเรื่องคุณภาพการศึกษาต่อเด็กนักเรียน  อีกทั้งโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นชนบทห่างไกล นักเรียนส่วนใหญ่ก็ขาดโอกาสในการได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หรือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในระดับตำบลก่อน แล้วพัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับอำเภอ และโรงเรียนพื้นที่พิเศษ(Stand Alone)ถือเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยเชิงระบบ ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไว้แล้ว โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ไปสู่โรงเรียนดีศรีตำบล การเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียน