น้ำเต้ามังกร

นิทรรศการ “มหัศจรรย์ พันธุกรรม” ในงานเกษตรกำแพงแสน จ.นครปฐม หน้าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่จัดขึ้นระหว่าง 1-10 ธ.ค.62 มีพืชหลากหลาย แต่โฟกัสไปที่น้ำเต้า พืชอาหารบ้านเรา มีหลายรูปทรง ยาวสั้น กลม แบน แต่ที่แปลกแตกต่างออกไปมาก เป็นทรงกลมยาวกว่า 30 ซม. แถมมีลักษณะคล้ายหนามเป็นตะปุ่มตะป่ำ ที่เรียกกันว่า...น้ำเต้ามังกร

ดูไปดูมา ทำให้มโนไปได้ว่ามันคือ...ไอ้นั่นของมังกร

อ.จำนอง โสมกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ให้ข้อมูล น้ำเต้ามังกร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lagenaria siceraria อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae พืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลแตง เป็นไม้เถาล้มลุกอายุปีเดียว

เชื่อว่านำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน เมื่อหลายปีก่อน แล้วมาปลูกทดลองในบ้านเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน จึงนำพันธุ์มาทดลองปลูกเมื่อหลายปีก่อน พบว่า ตั้งแต่หยอดเมล็ดจนกระทั่งออกดอกใช้เวลา 55-60 วัน เกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันแต่คนละดอก เมื่อนำดอกตัวผู้มาครอบดอกตัวเมียภายใน 7-10 วันจะติดผล

ผลตะปุ่มตะป่ำมีขนาดเท่ากำปั้น สามารถนำไปรับประทานรสชาติอร่อย แต่หากปล่อยจนช่อก้านผลมีสีเหลืองคล้ำเกือบน้ำตาลจะกินไม่ได้แล้ว เพราะเปลือกแข็งและเนื้อในขม

หากต้องการเก็บเมล็ดทำพันธุ์ ต้องสังเกตก้านสีน้ำตาล แต่ผลยังเขียว ให้รีบเก็บมาบ่ม 5-7 วัน ถึงจะได้เมล็ดที่สะสมอาหารได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเก็บตอนผลเหลืองแล้วเมล็ดจะฝ่อ.