"บัวขาว" ยกระดับ เตรียมตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ

"บัวขาว บัญชาเมฆ" เตรียมเดินหน้าจัดตั้งสถาบันการศึกษา ภายใต้ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับกีฬามวยไทย

วันที่ 11 ก.ค.63 ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาวเมฆ สุดยอดนักมวยไทยชื่อดัง เตรียมประกาศพร้อมเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาสืบสานจรรโลงศิลปะมวยไทย และเข้าใจความเป็นอยู่อย่างไทย รวมถึงต้องการรวบรวมความรู้ เรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยนำสู่สังคม ทั้งในและต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ยังต้องการที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ นักมวยไทยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรนวัตกรรม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเข้าใจเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง

อีกทั้งยังได้ผู้บริหาร และคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง เชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU ตามตกลงช่วยเหลือทางวิชาการจั้ดตั้งวิทยาลัย และการให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากอีกมากมายหลายสถาบัน.