บางจากชวนปั่นพิชิต "แก่นมะกรูด" ดินแดนหนาวสุดกลางสยาม