'บิ๊กฉัตร' ย้ำ รบ.ให้ความสำคัญ 'เด็ก-ผู้สูงอายุ' เป็นวาระแห่งชาติ

"บิ๊กฉัตร" เผยเด็กไทยเกิดน้อยลงทุกปี สวนทางผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น หวั่นกระทบเศรษฐกิจ-สังคม ย้ำรัฐให้ความสำคัญ พัฒนาเด็กเกิดใหม่-ผู้สูงอายุ ชมแนวทางการออม ไม่จนก่อนแก่ แก้ปัญหาระยะยาว 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 ที่ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานรัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงาน "สานงานพลังเพื่อ" อนาคตของประเทศไทย : ยุคเด็กเกิดน้อยสังคมสูงวัย โดยมีพล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า สถิติการเกิดของเด็กไทยในแต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2555 มีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 7.8 แสนคน ในปี 2559 พบว่าการเกิดลดลงเหลือ 6.6 แสนคน และคาดว่าในปี 2583 จะมีเด็กเกิดใหม่เกิดเพียง 5 แสนคน จึงต้องมีการพัฒนา เพราะเด็กคืออนาคตของชาติต้องให้ความสำคัญ ขณะที่ผู้สูงอายุมีร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และคาดว่าในอีก 2-3 ปีจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ขณะเดียวกันปัญหาที่พบคือ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุจะมีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี และ 60 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคความดันและเบาหวาน จึงเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลที่จะต้องมีมาตรการรับมือ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้มีการกำหนดมาตรการช่วยส่งเสริม คือ 1. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน 2. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพก่อนแต่งงาน และหลังคลอดลูก 3. ส่งเสริมบทบาทหญิงชายเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงลูก 4. ปรับทัศนคติมุมมองเชิงบวกเรื่องการมีลูก แทนการมองว่าเป็นภาระ 5. สนับสนุนมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายดูแลลูก และ 6. พัฒนารวมถึงขยายสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระระหว่างทำงาน ขณะที่ผู้สูงอายุก็ต้องส่งเสริมให้มีการออม ขอชื่นชมแนวคิดไม่จนก่อนแก่ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว และในวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ขอให้ทุกคนมีความรักต่อกัน และมีความรักต่อครอบครัวด้วย