'บิ๊กฉัตร' เยี่ยมชมสาธิตใช้อากาศยานไร้คนขับ แก้ประมงผิดกฎหมาย

รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 

วันที่ 14 มิ.ย. เวลา 08.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ได้เดินทางเยี่ยมชมการฝึกสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ กองอำนวยการฝึกการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง (ภายในฝูงบิน 106 สนามบินอู่ตะเภา) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้การต้อนรับ

สำหรับการใช้อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายนั้น เป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่างศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (FMC : Fishery Monitoring Center) กรมประมง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ และเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

ในการตรวจสอบเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจตรา ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยาน UAV ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างการตรวจการณ์โดยเครื่อง UAV ของศูนย์ FMC ศูนย์ PIPO หน่วยตรวจทางทะเล ในการนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 14 มิ.ย. 2561 20:29 14 มิ.ย. 2561 21:10 14 มิ.ย. 2561 21:02 ไทยรัฐ