"บิ๊กณัฐ" นำบิ๊กทหารลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.

"บิ๊กณัฐ" นำ 4 รองปลัดฯ กห. ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 มิ.ย.63 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นางรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อ.ปรเมศร์ เกษโกวิท พล.อ.นภนต์ สร้างสมวงษ์ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา รองปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดียิ่ง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตลอดจนพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อ ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างของทหารที่เข้มแข็ง อดทน

ในโอกาสอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ปวงข้าพเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน.