"บีโอไอ" ดึงนักลงทุนญี่ปุ่นจับคู่ธุรกิจไทย เล็งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการชิ้นส่วน

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว และนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดคณะนักลงทุนจากญี่ปุ่น 100 ราย เดินทางมาศึกษาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย และบีโอไอได้ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนการค้า และการลงทุนในจังหวัดโอซากา หรือ OFTI จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นได้เจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการไทยที่เป็นสมาชิกจากหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เป็นต้น

“คณะนักลงทุนจากญี่ปุ่นที่เดินทางมาครั้งนี้ ล้วนมาจากอุตสาหกรรมหลากหลาย ที่ต้องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการบิน ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น นับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการได้พบหารือและเจรจาธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพันธมิตรและรับช่วงการผลิตได้ต่อไป”

ขณะเดียวกัน บีโอไอจะได้นำคณะนักลงทุนจากญี่ปุ่นที่สนใจ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม อาทิ นิคมอุตสาหกรรม 304 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นต้น รวมถึงลงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี )เพื่อรับฟังการบรรยาย แผนงาน ความคืบหน้า และโอกาสการลงทุนในพื้นที่

สำหรับการลงทุนจากญี่ปุ่นในประเทศไทยมีอย่างต่อเนื่อง 3 เดือนแรกของปีนี้ ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุด จำนวน 65 โครงการ เงินลงทุน 11,790 ล้านบาท โดยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่น่าสนใจ อาทิ กิจการผลิตรถยนต์ กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย เป็นต้น.