บูพา (ประเทศไทย) เปลี่ยนเป็น เอ็ทน่า พร้อมสานต่อการบริการระดับโลก

บูพา (ประเทศไทย) เปลี่ยนเป็น เอ็ทน่า บริษัทประกันชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ นาม “เอ็ทน่า อิงค์” (Aetna Inc) ได้เข้ามาสานต่อกิจการ “บูพา ประเทศไทย” จาก “บูพา กรุ๊ป” เพื่อขยายฐานลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเอ็ทน่า เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ประธานบริหารบริษัท เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า เพื่อเพิ่มฐานการเข้าถึงตลาดเอเชียให้กับเอ็ทน่า รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการรุกตลาดบริการทางสุขภาพ ทั้ง “เชิงกว้างและเชิงลึก” ซึ่งจากความเชี่ยวชาญของเอ็ทน่า ประกอบกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระบบบริการทางสุขภาพ ของ บูพา ประเทศไทย จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในการบริการลูกค้าในประเทศไทย ให้มีตัวเลือกด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และสานต่อความเป็นหนึ่งของ บูพา ประเทศไทย ในการให้บริการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ทน่า ผู้นำด้านประกันสุขภาพชั้นนำระดับโลก มีประวัติการดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 160 ปี มีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและบริการที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะกับทุกความต้องการของคนไทย เชื่อว่าทุกคนจะได้รับการบริการ และการดูแลอย่างดีที่สุดแน่นอน

และใครที่เป็นสมาชิกกับทางบูพา (ประเทศไทย) อยู่แล้ว ขอให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ส่งผลต่อความคุ้มครองและการบริการ ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม เรียกได้ว่า “เปลี่ยนเพียงแค่ชื่อ” แต่คำมั่นสัญญาไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าใครสนใจแผนประกัน สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ aetna.co.th