ปปท.เรียกสอบ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่นพร้อมพวกสัปดาห์หน้า

ป.ป.ท.เตรียมเรียกสอบ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น พร้อมพวก ทุจริตปลอมลายมือชื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยโรคเอดส์ วันที่ 17 ก.พ.61 หลังพบมีการกระทำความผิดจริง ส่วน นศ.ที่ร้องเรียนจะคุ้มครองในฐานะพยาน...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 4 นายทองสุข ณ พล นักสืบสวนชำนาญการพิเศษ เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง จะร่วมประชุมที่ ป.ป.ท.เขต 4 เพื่อสรุปข้อเท็จจริง ในกรณีที่ น.ส.ปนิดา ยศปัญญา อายุ 22 ปี นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้องเรียนในเรื่องของการกรอกเอกสารที่ไม่เป็นความจริง และการปลอมลายมือผู้รับการช่วยเหลือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ในเรื่องของเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จากนั้นก็จะเรียก ผอ.พร้อมพวกรวม 6 คนมาสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหา

จากการสืบสวนของ ป.ป.ท.ที่รายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย แยกออกเป็น 2 ประเภท ค้อ ประเภทผู้ติดเชื้อเอดส์ และประเภทผู้มีรายได้น้อย และในส่วนของผู้มีรายได้น้อยนั้นก็แยกออกมาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ซึ่งทั้งหมดเป็นการงบประมาณในปี 2560 ทั้งหมด การเบิกจ่ายในส่วนของกลุ่มบุคคลทั่วไป จะได้รับคนละ 2,000 บาท แต่ไม่มีใครได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว ส่วนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มนี้จะได้รับเงินมาเป็นก้อนและจ่ายให้กับสมาชิก แต่ได้เงินไม่เต็ม เฉลี่ยแล้วสมาชิกจะได้รับเงินจริงเพียงคนละ 1,000 บาท ซึ่งจากเดิมต้องได้รับคนละ 3,000 บาท


นายทองสุข ณ พล กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบพบข้อเท็จจริงเช่นนี้ เป็นการปรากฏชัดเจนแล้วว่า มีการกระทำความผิดจริง มีข้าราชการ 2 คน และลูกจ้าง 3 คน บุคคลภายนอกอีก 1 คน ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมการประชุมสรุปแล้ว ก็จะเข้าตรวจสอบที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอเอกสารตัวจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นก็จะออกหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 คนว่ามีความผิดในข้อหาใดบ้าง และเมื่อทั้งหมดได้รับหนังสือแล้วต้องมารับทราบข้อกล่าวหาต่อเจ้าพนักงานที่ ป.ป.ท.

 แต่ถ้าเห็นว่าการแจ้งหนังสือ หรือการแจ้งข้อกล่าวหานั้น ไม่เป็นธรรม ก็สามารถทำหนังสือแย้งมาได้ เพราะทั้งหมดอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา มีสทธิเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองได้เช่นกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะแย้งหรือขอความเป็นธรรมอย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการสอบสวน บุคคลทั้ง 6 คน ต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อคณะอนุกรรมการให้มีความกระจ่างชัดเจนด้วย

ในส่วนของ น.ส.ปนิดา ยศปัญญา นั้น นายทองสุข กล่าวว่า การกระทำของนักศึกษารายนี้ ไม่มีเจตนาที่ทำทั้งหมดเพราะทำตามคำสั่งของผู้ดูแลในขณะเข้ารับการฝึกงาน แต่ต้องชมเชยนักศึกษาที่มีความกล้าหาญ ในการออกมาเปิดโปงสิ่งที่พบเห็นในขณะนั้น มาบอกกับสังคมถึงความไม่โปร่งใส และข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่นักศึกษานำมาร้องเรียนนั้น เป็นหลักฐานที่นำมาสู่การขยายผลการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ ขณะนี้นักศึกษารายนี้ไม่มีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทาง ป.ป.ท.ได้กันน้องไว้เป็นพยานในคดีนี้ เมื่อน้องอยู่ในฐานะพยาน หากน้องถูกคุกคามหรือเห็นว่าไม่มีความปลอดภัย ป.ป.ท.ยินดีที่จะคุ้มครองน้องในฐานะพยานให้มีความปลอดภัย.