ปรับทำป้ายรถเมล์ แบบสไปเดอร์แม็ป

นายไวทยา นวเศรษฐกุล ผอ.สำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯมีป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางจำนวน 5,000 ป้าย ซึ่งรูปแบบยังขาดการแสดงข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานของประชาชน สจส.จึงมีแนวคิดพัฒนาปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย ในรูปแบบป้าย Spider Maps หรือแผนที่แสดงสายรถโดยสารประจำทางที่ง่ายต่อการใช้งานของ ประชาชน โดยจะเริ่มทดลองออกแบบและติดตั้งป้ายในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ย่านธุรกิจและย่านที่มีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมากในการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน นำร่อง 500 ป้าย งบประมาณ 9.6 ล้านบาท หากการดำเนินการในช่วงแรกนี้ได้รับผลตอบรับที่ดี สจส.จะปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ.