ผู้ถือหุ้น ‘ไอเฟค’ เรียกร้องภาครัฐตรวจสอบคนปล่อยข่าวลวง

“หมอวิชัย” ผู้ถือหุ้น “IFEC” เรียกร้องภาครัฐตรวจสอบมือมืด แอบปล่อยข่าวเท็จผ่านระบบสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์ สร้างความปั่นป่วนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 61 นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีบุคคลแอบอ้างชื่อ IFEC ส่งข้อมูลผ่านเข้าสู่ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 13 มิ.ย. 2561 โดยบุคคลดังกล่าวอ้าง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อลงรับการเลือกตั้งกรรมการ IFEC

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบกลับไปยัง IFEC ได้รับคำยืนยันจากผู้บริหาร IFEC ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย ว่า ไม่ได้เป็นผู้แจ้งข่าวผ่านทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ IFEC อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของข่าวเท็จดังกล่าว อีกทั้ง ผู้บริหาร IFEC ยังยืนยันอีกว่า การอ้างถึงการประชุมคณะกรรมการในข้อความเท็จที่ส่งผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการประชุมที่ไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินการเรียกและจัดการประชุมคณะกรรมการ IFEC ขัดต่อกฎหมายและผิดข้อบังคับของ IFEC ซึ่งมติที่ประชุมกรรมการที่ประชุมแบบผิดกฎหมาย จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สามารถใช้บังคับได้ ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย หากปล่อยให้ดำเนินการต่อจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

อดีตประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท IFEC เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเลิก และนำข้อความดังกล่าวออกจากระบบสารสนเทศ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน.