ผู้ว่าฯ ตรัง แต่งชุดนักเรียนย้อนยุค เปิดจวน จัดเต็มงานวันเด็ก

ผู้ว่าฯตรัง แปลงโฉมย้อนยุค “สวมชุดนักเรียน” เปิดจวน จัดเต็มงานวันเด็กแห่งชาติ พ่อแม่ ผู้ปกครอง หอบลูก จูงหลาน เที่ยวงานชื่นมื่น บรรยากาศคึกคักเป็นกันเอง พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี

ที่จวนผู้ว่าฯ ตรัง วันที่ 12 ม.ค.62 เป็นวันเด็กแห่งชาติ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 มี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รอง ผวจ.ตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่เดินทางมาเที่ยวและร่วมกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และมีความสุข โดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดบูธแจกของขวัญให้กับเด็กที่มาร่วมงาน โดย นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง สวมชุดนักเรียนแปลงโฉมย้อยยุค สมัยยังเป็น ด.ช.ลือชัย เจริญทรัพย์ ร่วมกิจกรรมนันทนาการบนเวทีกับเด็กๆ ผู้ปกครอง อย่างเป็นกันเอง ไม่ถือตัว

นายลือชัย อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตอนหนึ่งว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพจึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกลัวที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วันเด็กแห่งชาติปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ตรัง ได้แต่งชุดนักเรียน แปลงโฉมย้อนยุคเป็นเด็กชาย และได้กล่าวอำนวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป.