ฝุ่น PM 2.5 เช้าวันอาทิตย์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เกินมาตรฐาน 56 จุด

ตรวจค่าฝุ่น PM 2.5 เช้าวันอาทิตย์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบเกินค่ามาตรฐาน 56 สถานี อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

วันที่ 23 ก.พ.63 แฟนเพจ กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 62 สถานี โดยตรวจวัดค่าได้ 47 - 73 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงเช้าของเมื่อวาน

พบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 56 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างเร่งด่วน โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ bangkokairquality.com

(ข้อมูลจาก แฟนเพจ กรมควบคุมมลพิษ)