พช.ขานรับช้อปช่วยชาติ ดึงผู้ผลิตโอทอป 8 หมื่นรายร่วม ส่งความสุขปีใหม่

พช.ขานรับช้อปช่วยชาติ เร่ง 8 หมื่น ผู้ค้าโอทอปทำโลโก้กลาง ออกใบเสร็จให้ประชาชน นำไปลดหย่อยภาษีส่งคืนความสุขปีใหม่คนไทย

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบ "ช้อปช่วยชาติ" โดยสามารถนำค่าซื้อสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(โอทอป) ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 16 ม.ค.62 ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอป ให้เข้าร่วมตามมาตรการนำโลโก้กลางไปใช้ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับผู้บริโภค และจัดทำเป็นตราปั๊มบนใบเสร็จรับเงินที่จะมอบให้กับผู้บริโภค ตลอดจนให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าร้าน หรือบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดให้พร้อม

นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 15-23 ธ.ค.กรมฯได้เตรียมจัดงาน OTOP City Happy Market 2018 "ตลาดแห่งความสุข" ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอป เข้าร่วม 2,500 ราย ซึ่งมาตรการ "ช้อปช่วยชาติ" นี้จะส่งผลทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 % ในงานนี้และจะทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า 20 % สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมสร้างความสุขให้ประชาชน ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่