พบดาวเคราะห์น้อยที่หลุดจากระบบสุริยะชั้นใน

เมื่อเร็วๆนี้ทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่วีแอลที (Very Large Telescope–VLT) ของหอดูดาวท้องฟ้าซีกใต้แห่งยุโรป ตรวจสอบวัตถุอวกาศที่หลงเหลือจากยุคเริ่มต้นการเกิดระบบสุริยะ ทว่าจู่ๆ ก็พบดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งยาว 300 กิโลเมตร ปกคลุมด้วยก๊าซคาร์บอน กำลังโคจรอยู่ในแถบไคเปอร์ (Kuiper Belt) พื้นที่หนาวเย็นอยู่เลยวงโคจรของดาวเนปจูนออกไป ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ชื่อว่า 2004 EW95 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบดาวเคราะห์น้อยที่ห่อหุ้มด้วยก๊าซคาร์บอนอาศัยอยู่ในแถบไคเปอร์ โดยห่างจากโลกไปราว 4,000 ล้านกิโลเมตร

ทีมนักดาราศาสตร์เผยว่า กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเคยค้นพบ 2004 EW95 มาก่อน แต่เมื่อใช้เครื่องมือของกล้องโทรทรรศน์วีแอลทีในปัจจุบัน ความไวของสเปกโตรกราฟ (spectrographs) ทำให้วัดรายละเอียดของรูปแบบแสงสะท้อนจากดาวเคราะห์น้อยจนสามารถสรุปองค์ประกอบของ 2004 EW95 ได้ พบว่าดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวมีรูปแบบเฉพาะของความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมา แตกต่างจากวัตถุอวกาศอื่นๆที่มีขนาดเล็กเท่าๆกันและอยู่ในแถบไคเปอร์เหมือนกัน นอกจากนี้ยังพบว่าก๊าซคาร์บอนที่หุ้มอยู่นั้นมีที่มาจากระบบสุริยะชั้นใน จึงเป็นไปได้ว่า 2004 EW95 จะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ก่อกำเนิดขึ้นระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี แต่หลุดหายไปอย่างลึกลับจากถิ่นกำเนิดของมันใน
ยุคแรกๆที่ระบบสุริยะเกิดขึ้น

แม้จะมีรายงานเกี่ยวกับสเปกตรัมวัตถุอวกาศในแถบไคเปอร์ที่ผิดปกติมาก่อนหน้า แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ละเอียดเท่ากับการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น การค้นพบ 2004 EW95 ในแถบไคเปอร์จะนำไปสู่การตรวจสอบที่สำคัญ โดยใช้การคาดการณ์พื้นฐานจากแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในช่วงต้นของระบบสุริยะ.