พม.จัดรวมพลังจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็ก และเยาวชน (ดย.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ดย.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ม.ส.ย.อ.) เตรียมจัดกิจกรรม “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2561 ในวันที่ 14 ก.ค. ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี โดยจะมีการปล่อยขบวนจิตอาสา 5 ส. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ภายในงานยังมีกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลตำรวจ และการถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ 67 รูป นอกจากนี้ ยังกำหนดจัดงาน “รวมพลังจิตอาสา พลังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สานต่อพระราชปณิธาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2561 โดย พม.ได้จัด อพม.ซึ่งมี 133,253 คนทั่วประเทศร่วมกับจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่เยี่ยมผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.เป็นต้นไป.