ภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ขณะทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทาน ภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561.